Na czym polega endometrioza?

Chorobą, która atakuje kobiety w wieku rozrodczym jest endometrioza. W jej przypadku mamy do czynienia z nieprawidłowym wszczepianiem się endometrium (komórek błony śluzowej macicy) w tkanki budujące organizm. Kobiety cierpiące na endometriozę zmagają się z silnym bólem, który nierzadko utrudnia im normalne funkcjonowanie. We Wrocławskiej Medfeminie dolegliwość ta jest skutecznie leczona.

Czy endometriozę można wyleczyć?

Endometrioza to choroba przewlekła, która poważnie wpływa na życie dotkniętych nią kobiet. Należy podkreślić, że obecnie dostępne są nowoczesne metody leczenia, które jednak najczęściej mają charakter długofalowy. Kobieta musi pamiętać, że nie należy przerywać terapii. Nawet skuteczne leczenie może nie uchronić przed nawrotem choroby, dlatego tak ważne jest, aby pozostawać pod stałą kontrolą lekarza. Obecnie endometriozę leczy się zarówno farmakologicznie, jak i operacyjnie – w większości przypadków niezbędne jest zastosowanie leczenia skojarzonego. Ostateczną decyzję o planie terapii zawsze podejmuje lekarz.